Bujanovačka Banja

Gasna terapija

Bujanovačka Banja je jedina banja na Balkanu koja u terapijske svrhe koristi prirodni gas ugljen-dioksid...

Pročitaj više
Gasna terapija
img

Lekovito blato

Primena peloida (Blata) tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki...

Pročitaj više
Blatna terapija
Bujanovačka Banja

Termomineralna voda

Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi.

Pročitaj više


BESPLATNO ZA DIJABETIČARE

Iskoristite svoje pravo na 21 dan Banjskog lečenja o trošku fonda zravstva

Bolujete li od dijabetesa?

Imate li u okruženju nekog ko boluje od dijabetesa?


Svi oboleli od dijabetesa koji imaju komplikacije perifernih krvnih sudova imaju pravo jednom godišnje /nakon isteka 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije/ na program lečenja u Bujanovačkoj Banji.


Program lečenja traje 21 dan i finansira ga Republički fond za zdravstveno osiguranje.


Iskoristite svoje pravo na tretman ili pomozite drugima da iskoriste.

Upustvo za ostvarivanje prava na lečenje o trošku fonda zdravstva:

I - Obratite se svom izabranom lekaru ili dijabetologu koji Vas prati da Vas uputi na sledeće preglede:

  • 1. Dopler sonografskog pregleda krvnih sudova donjih ekstremiteta.
  • 2. Pregled vaskularnog hirurga sa predlogom za stacionarno lečenje u Bujanovačkoj Banji 21 dan.
  • 3. Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa predlogom za stacionarno lečenje u Bujanovačkoj banji 21 dan

II - Nakon obavljena sva tri pregleda vraćate se kod svog lekara koji Vas upućuje lekarskoj komisiji.

III - Komisiji dostavljate navedena dokumenta, a ona Vam daje overeno Rešenje za stacionarno lečenje u Bujanovačkoj Banji.

IV - Kada dobijete rešenje javite se našoj službi zbog rezervacije svog termina na: 017/7653459, 062/8842448


DOBRO DOŠLI U BUJANOVAČKU BANJU