Bujanovačka Banja

Gasna terapija

Bujanovačka Banja je jedina banja na Balkanu koja u terapijske svrhe koristi prirodni gas ugljen-dioksid...

Pročitaj više
Gasna terapija
img

Lekovito blato

Primena peloida (Blata) tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki...

Pročitaj više
Blatna terapija
Bujanovačka Banja

Termomineralna voda

Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi.

Pročitaj više

TRI BANJE U JEDNOJ

Termomineralna voda

Termomineralna voda pripada podzemnim vodama koja svojim fizičkim osobinama i hemijskom sastavu povoljno deluje na ljudski organizam te se može koristiti u profilaksi i lečenju mnogih bolesti.

Spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi.

Natrijum-hidrokarbonatna je zato što sadrži više od 1gr rastvorenih čvrstih materija na 1l vode.

Sulfidna je odnosno sumporovita zato što sadrži preko 1 miligram sumpora na 1 litar vode.

Ugljeno kisela je zato što sadrži više od 2gr slobodnog CO2 po 1l vode.

Pored toga termomineralna voda sadrži male količine fluora, mangana i gvožđa.

Termomineralna voda

Hipertermna je zato što je njena temperature 43C na izvoru, pa pre njenog korišćenja nije potrebno ni zagrevanje ni hlađenje.

Čovek koji se u njoj kupa povećava svoju vitalnost i otpornost, a za razliku od drugih banja, ovu mogu da koriste i pacijenti sa visokim krvnim pritiskom.

Jer, voda NE dovodi, što bi bilo logično, do porasta arterijske tenzije, naprotiv, dovodi do njenog blagog sniženja.

Taj paradoks tumači se snažnom perifernom vazodilatacijom (zadržavanjem krvi na periferiji).

U terapijske svrhe može se koristiti na više načina:

  • 1. Pijenjem ili konzumiranjem
  • 2. Kupanjem u istoj
  • 3. Za irigaciju ili ispiranje

Kada se koristi za pijenje ili konzumiranje, pomaže kod velikog broja bolesti organa za varenje jer smanjuje kiselost želudačnog soka.

Prisustvo prirodnog CO2 i sumpora u vodi dovodi do bolje prokrvljenosti organa za varenje kod konzumiranja.

Oba ova dejstva dovode do brže regeneracije sluzokože organa za varenje.


Lekovito blato

Lekovito blato, spada u red najkvalitetnijih peloida u Svetu po ocenama svetskih balneologa.

Naše blato je vulkanskog porekla. Kvalitet lekovitog blata PELOIDA ocenjuje se veličinom čestica koje ga čine.

Svetska norma zahteva bar 30 odsto čestica manjih od dva mikrona, a u ovom blatu-takvih čestica ima više od 80 odsto.

Biološko dejstvo na organizam uslovljeno je pre svega termičkim dejstvom (toplotnim), ali i mehaničkim i hemijskim.

Primenom blata, lokalno u vidu pakovanja, dolazi do širenja krvnih sudova tog predela, gde se povećava lokalna cirkulacija krvi i limfe, ubrzava se resorpcija loših patoloških produkata i otrova, poboljšava se ishrana oštećenog dela, smanjuje se zategnutost mišića i na kraju što je bitno postiže se analgetski efekat.

Lekovito blato

Prolazak toplote u tkivo je ravnomernije i dublje nego kada se primenjuju druge toplotne procedure.

Peloid brzo sanira ozledu i vraća zglobovima pokretljivost a deluje blagotvoreno i na meka tkiva –mišiće i tetive.

Iz peloidne suspenzije kroz kožu prodiru sumpor, sumporvodonik, jod neka jedinjenja gvožđa, estrogene materije i neki vitamin (C, D).

Kao posledica prodiranja ovih oblika kroz kožu javlja se jasno ograničen eritem na delove kože koji su došli u dodir sa peloidom koji sadrži sumpor i pomenuta jedinjenja.

Kao takvo, naše blato je našlo svoju opravdanu primenu u lečenju kožnih oboljenja kao što je psorijaza, različite vrste ekcema, akne i dr.


Prirodni gas CO2

Na svim istraženim objektima (bušotinama) u Bujanovačkoj banji pored termomineralne vode javlja se i prirodni gas ugljen-dioksid.

Bujanovačka Banja je jedina banja u našoj zemlji koja najsavremenijim metodama primenjuje prirodni gas ugljen-dioksid u lečenju oboljenja.

CO2 je jedan od najvažnijih balneoterapijskih činilaca i one vode koje ga sadrže više od 1 g/l spadaju u ugljeno kisele vode.

U našoj vodi ga ima više od 2g/l.

Prirodni gas CO2

Farmakološka dejstva CO2 su višestruka, ali ono što je glavno da se kaže da je CO2 snažan vazodilatator (širi krvne sudove) i jedan od glavnih regulatora protoka krvi u tkivima.

Njegovo dejsto na najsitnije krvne sudove: metaarteriole i prekapilarne sfinktere, čija je inervacija veoma oskudna.

Na krvne sudove gas deluje dvostruko: arterije širi, a proširene vene – skuplja.

U oba slučaja ubrzava protok krvi čime se pojačava prokrvljenost određenog dela tela i otklanja bol.

Gas se u vidu mehurića oslobađa iz ugljene kiseline i podstiče cirkulaciju i jačanje zidova krvnih sudova.

Za samo tri nedelje srce i krvotok ovde stiču dragocenu kondiciju.


Bolesti krvnih sudova leče se, u Bujanovačkoj banji zahvaljujući prirodnom gasu ugljen-dioksidu, na načinu koji nije moguć ni u jednom drugom mestu kod nas.

Gas koji se putem injekcije unosi u organizam nadražuje kapilare i nervne završetke čime se vraća, usled dijabetesa, izgubljena osetljivost živaca.

Efikasnost gasa ide dotle da i težak šećeraš može da izbegne najgore posledice svoje bolesti.