Bujanovačka Banja

Gasna terapija

Bujanovačka Banja je jedina banja na Balkanu koja u terapijske svrhe koristi prirodni gas ugljen-dioksid...

Pročitaj više
Gasna terapija
img

Lekovito blato

Primena peloida (Blata) tokom terapije ima tri efekta i to mehanički, toplotni i farmakološki...

Pročitaj više
Blatna terapija
Bujanovačka Banja

Termomineralna voda

Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi.

Pročitaj više

Terapija blatom u Bujanovačkoj Banji

Iz peloidne suspenzije kroz kožu prodiru sumpor, sumporvodonik, jod, neka jedinjenja gvožđa, estrogene materije i neki vitamini (C, D).
Kao posledica prodiranja ovih oblika kroz kožu javlja se jasno ograničen eritem na delove kože koji su došli u dodir sa peloidom koji sadrži sumpor i pomenuta jedinjenja.

Kao takvo, naše blato je našlo svoju opravdanu primenu u lečenju kožnih oboljenja kao što je psorijaza, različite vrste ekcema, akne i dr..Primenom blata, lokalno u vidu pakovanja, dolazi do širenja krvnih sudova predela koji se tretira.Povećava se lokalna cirkulacija krvi i limfe, ubrzava se resorpcija loših patoloških produkata i otrova, poboljšava se ishrana oštećenog dela, smanjuje se zategnutost mišića i na kraju što je bitno postiže se analgetski efekat.Lekovito blato vulkanskog porekla, prirodni je faktor koji se koristi kod lecenja pacijenata u nasoj banji!

Terapija termomineralnom vodom u Bujanovačkoj Banji

Privilegiju pacijenata Bujanovačke banje da se kupaju u kadama i bazenima sa termomineralnom vodom prebogatom ugljen-dioksidom, nema nijedan evropski narod u svojoj domovini.
Termomineralna voda spada u kategoriju natrijum-hidro-karbonatnih, fluoridnih, sulfidnih i ugljeno-kiselih hipertermi.

Temperatura termomineralne vode na izvorištu je 42 stepena, pa pre njenog korišćenja nije potrebno ni zagrevanje ni hlađenje.
Čovek koji se u njoj kupa povećava svoju vitalnost i otpornost, a za razliku od drugih banja, ovu mogu da koriste i pacijenti sa visokim krvnim pritiskom.

Jer, voda NE dovodi, što bi bilo logično, do porasta arterijske tenzije, naprotiv, dovodi do njenog blagog sniženja.
Taj paradoks tumači se snažnom perifernom vazodilatacijom (zadržavanjem krvi na periferiji).

Terapija prirodnim gasom u Bujanovačkoj Banji

Prirodni gas ugljen-dioksid se dovodi sistemom cevi u specijalne kade gde se primenjuje u terapijske svrhe.
Gas se u vidu mehurića oslobađa iz ugljene kiseline i podstiče cirkulaciju i jačanje zidova krvnih sudova!

Farmakološka dejstva ugljen-dioksida (CO2) su višestruka, ali ono što je glavno da se kaže da je CO2 snažan vazodilatator (širi krvne sudove) i jedan od glavnih regulatora protoka krvi u tkivima.
Izuzetno je važno njegovo dejsto na najsitnije krvne sudove: metaarteriole I prekapilarne sfinktere, čija je inervacija veoma oskudna. Potkožna aplikacija gasa CO2 identična je tehnici aplikacije potkožnih injekcija, kada se daju druge lekovite supstance, znači uz prisustvo svih mera dezinfekcije, antisepse I sterilizacije.

Prirodni gas UGLJEN-DIOKSID, koji se primenjuje samo u Bujanovačkoj Banji u vidu gasnih injekcija ili kupanja u samom gasu u specijalnim kadama, ubrzava protok krvi čime se pojačava prokrvljenost određenog dela tela i otklanja bol!
Potkožna aplikacija gasa, ugljen-dioksida, identična je tehnici aplikacije potkožnih injekcija, kada se daju druge lekovite supstance, znači uz prisustvo svih mera dezinfekcije, antisepse i sterilizacije.

Na krvne sudove gas deluje dvostruko: arterije širi, a proširene vene –skuplja. U oba slučaja ubrzava protok krvi čime se pojačava prokrvljenost određenog dela tela i otklanja bol.
Prirodni gas, ugljen-dioksid, je jedan od najvažnijih balneoterapijskih činilaca. Gas se u vidu mehurića oslobađa iz ugljene kiseline I podstiče cirkulaciju I jačanje zidova krvnih sudova.

Bujanovačka Banja je JEDINA banja u našoj zemlji koja najsavremenijim metodama primenjuje prirodni gas UGLJEN-DIOKSID u lečenju oboljenja.
Na krvne sudove gas deluje dvostruko: arterije širi, a proširene vene –skuplja. U oba slučaja ubrzava protok krvi čime se pojačava prokrvljenost određenog dela tela i otklanja bol.

Horizontalna terapija u Bujanovačkoj Banji

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovačka Banja od nedavno poseduje aparat za horizontalnu terapiju – hit u elektroterapiji.
Horizontalna terapija predstavlja kombinaciju elektro i farmako terapije. Razvijena je prema ovim razmatranjima i s toga se približava ideji idealne terapije za neke sindrome. Ova terapija podržava prirodne procese u biološkom tkivu u kome sebioelektrični procesi, elektroterapija, biohemijski procesi i terapija lekovima sprovodezajedno.

Kineziterapija u Bujanovačkoj Banji

Kineziterapija, je vrsta fizikalne terapije, koja se karakteriše primenom pokreta ili kretanja usklađenih sa terapiskim zahtevom pacijenata.
Sprovodi se u cilju povećanja obima pokreta u zglobovima, povećanja snage i elastičnosti mišića, kao i regulisanja cirkulacije.

Kineziterapija je terapija pokretom, tačnije medicinska disciplina u slopu medicinske rehablitacije koja koristi pokret u svrhu lečenja povređenih ili obolelih.
U okviru nje se pokret primenjuje u skladu sa terapijskim zahtevom i pacijentom u celini.

Pokret kao metoda lečenja - kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i rehabilitacije u Bujanovačkoj Banji. Vežbe aktivno uključuju pacijenta, a izvode se individualno uz nadzor i stručnu pomoć fizioterapeuta, po programu koji je u potpunosti prilagođen svakom pojedincu.
Kineziterapija, je vrsta fizikalne terapije, koja se karakteriše primenom pokreta ili kretanja usklađenih sa terapiskim zahtevom pacijenata. Sprovodi se u cilju povećanja obima pokreta u zglobovima, povećanja snage i elastičnosti mišića, kao i regulisanja cirkulacije.